Ring: +47 240 77 004

Leiefinansiering

Leiefinansiering.

Frigjør kapital og gir skattefordeler. Vi setter opp et tilbud og søker om leie.

Søknaden godkjennes som regel samme dag.

 

FORDELER VED LEIEFINANSIERING

  • Frigjør driftskapital.
  • Rask skattemessig utgiftsføring. Skattemessige fradrag kan bli større for leie enn for lån
  • Budsjettering og regnskap blir enklere da leien utgiftsføres i sin helhet
  • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
  • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse

ALTERNATIVER VED ENDT LEIEPERIODE

  • Fortsette leieforholdet
  • Anmodning om å kjøpe utstyret og overta eiendomsretten

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Melding